Αμοιβόμενη θέση εργασίας για ένα (1) έτος στο ΕΧΤΥ

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου και σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης υπάρχει διαθέσιμη θέση ερευνητικής απασχόλησης έδρα δραστηριότητας Εργαστηρίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Διπλωματούχοι Χημικοί ή κατόχοι ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, και κατόχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Επιστήμη Υλικών να αποστείλουν άμεσα βιογραφικό σημείωμα (EMAIL: RnDgroup@teiste.gr ) .

Κατεβάστε όλη την περιγραφή/προκύρηξη εδώ.